Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày 25-6-2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua việc ban hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Luật gồm 10 chương, 98 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015.

Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản

Ngày 10/09/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức,...

Rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Ngày 15/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1308/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Công văn số 59/BXD-QLN gửi Chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh giải đáp việc mua nhà, công trình xây dựng làm trụ sở văn phòng làm việc của Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh

Ngày 13/01/2015, Bộ Xây dựng đã có công văn số 59 /BXD-QLN gửi Chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh giải đáp việc mua nhà, công trình xây dựng làm trụ sở văn phòng làm việc của Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh.

Công văn 2601/BXD-QLN gửi các đơn vị có liên quan về việc báo cáo việc triển khai đầu tư nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Ngày 17/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2601/BXD-QLN gửi các đơn vị có liên quan về việc báo cáo việc triển khai đầu tư nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...

Công văn 1334/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1334/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư...

Các bài khác:
Trang:  Trang sau 
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ