Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023

Ngày 03/8/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo số 96/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý II năm 2023.

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2023

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và trong năm 2022

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2022 và cả năm 2022

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2022

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2022

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I năm 2022

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2021 và trong năm 2021

Các bài khác:
Trang:  Trang sau 
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ