Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Hoạch định chiến lược và đổi mới công cụ quản lý nhà nước về phát triển nhà ở trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích quá trình đổi mới quản lý nhà nước sử dụng hoạch định chiến lược nhà ở tại Việt Nam qua các thời kỳ và nêu lên một số tồn tại cần hoàn thiện tại Việt Nam.

Tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 25-9, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (Cục QLN và TT BĐS – BXD) tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-202

Hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững

Chiều 14/7/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Hội nghị kết nối trực tuyến với các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Bộ Xây dựng định kỳ công bố thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn).

Bộ Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, hiệu quả và bền vững

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn - Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, ngày 8/6/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Sở Xây dựng Hải Phòng: Lần đầu tổ chức thành công kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sáng 5/6, Sở Xây dựng Hải Phòng đã ủy quyền Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng), Hiệp hội bất động sản Hải Phòng tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất đông sản trên địa bàn thành phố
Các bài khác:
Trang:  Trang sau 
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ