Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Việt Nam quý IV năm 2019

   
08:57' AM - Thứ hai, 24/02/2020
Thực hiện quyết định về công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản định kỳ hàng quý, hàng năm, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng cung cấp thông tin như sau:

I. Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2019

- Thực hiện quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014;

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thực hiện quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 15/8/2019 về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 42/63 UBND các địa phương có thực hiện báo cáo, Bộ Xây dựng công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản Quý IV/2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; Số lượng nhà ở hoàn thành

Theo tổng hợp từ 29/63 UBND có báo cáo, trong quý IV/2019:

- Đối với dự án phát triển nhà ở: có 62 dự án với 11.365 căn hộ được cấp phép; 461 dự án với 186.761 căn hộ đang triển khai xây dựng; 36 dự án với 6.168 căn hộ hoàn thành.

- Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng: có 23 dự án với 7.147 căn hộ du lịch và 1.926 biệt thự du lịch được cấp phép; 96 dự án với 16.827 căn hộ du lịch và 5.705 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng.

2. Lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort/villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)

- Theo tổng hợp từ 25/63 UBND có báo cáo số liệu, trong quý IV/2019 có 18.329 giao dịch bất động sản thành công. Tại Hà Nội có 3.099 giao dịch thành công, tại Tp. Hồ Chí Minh có 5.142 giao dịch thành công.

3. Nguồn cung nhà ở, bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền

Theo tổng hợp từ 29/63 UBND có báo cáo, trong quý IV/2019 có 47 dự án với 11.714 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện.

4. Biến động chỉ số giá một số loại bất động sản, gồm giá nhà chung cư và giá nhà ở riêng lẻ tại các đô thị lớn

Trong Quý IV/2019, giá bất động sản tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ biến động không lớn, cụ thể như sau:

- Tại Tp.Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,23% so với Quý III/2019 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,03% so với Quý III/2019, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,30% so với Quý III/2019, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,53% so với Quý III/2019). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,51% so với Quý III/2019;

- Tại Tp.Hồ Chí Minh giá căn hộ chung cư tăng khoảng 1,01% so với Quý III/2019 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 0,74% so với Quý III/2019, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 1,01% so với Quý III/2019, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,30% so với Quý III/2019). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,74% so với Quý III/2019.

5. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do Bộ Xây dựng đã thẩm định (theo quý)

Số lượng bất động sản được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định trong quý IV/2019 cụ thể như sau: Nhà ở: 8.555 căn; Căn hộ du lịch: 506 căn; Biệt thự du lịch: 0 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 0 căn.

6. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (theo quý)

Trong quý IV/2019 có 55 dự án được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 29.679 căn; Căn hộ du lịch: 2.451 căn; Biệt thự du lịch: 0 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 2.882 căn.

7. Tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản quý III/2019 là 486.683 tỷ đồng (tăng 1,7% so với Quý II/2019). Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản trong quý III/2019 tăng so với quý II/2019 tuy nhiên về cơ cấu dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản không có sự thay đổi lớn, trong đó tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay đối với hầu hết các hạng mục đều tăng (dư nợ cho vay đối với các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án nhà hàng, khách sạn tăng trên 10% so với quý II/2019; tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở; dự án văn phòng (cao ốc) cho thuê; dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; cho vay xây dựng, sửa chữa, nhà để bán, cho thuê và dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác giảm so với quý II/2019).

II. Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2019

- Thực hiện quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014;

- Thực hiện quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thực hiện quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 15/8/2019 về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 42/63 Sở Xây dựng các địa phương có thực hiện báo cáo, Bộ Xây dựng công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản năm 2019 cụ thể như sau:

1. Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; Số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành

Theo tổng hợp từ 37/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019:

- Đối với dự án phát triển nhà ở: có 335 dự án với 175.801 căn hộ được cấp phép; 561 dự án với 273.951 căn hộ đang triển khai xây dựng; 186 dự án với 66.155 căn hộ hoàn thành.

- Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng: có 33 dự án với 10.332 căn hộ du lịch và 2.452 biệt thự du lịch được cấp phép; 107 dự án với 20.234 căn hộ du lịch và 6.419 biệt thự du lịch đang triển khai xây dựng.

2. Số lượng các dự án phát triển nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn; Số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành

Theo tổng hợp từ 30/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 có 25 dự án với 13.752 căn hộ được cấp phép; 58 dự án với 30.517 căn hộ đang triển khai xây dựng; 22 dự án với 7.361 căn hộ hoàn thành.

3. Lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort/villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)

Theo tổng hợp từ 36/63 UBND có báo cáo số liệu, trong năm 2019 có 82.604 giao dịch bất động sản thành công; Trong đó, số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) giao dịch thành công là 6.697 giao dịch.

4. Nguồn cung nhà ở, bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền

Theo tổng hợp từ 36/63 UBND có báo cáo, trong năm 2019 có 203 dự án với 85.612 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện (trong đó, tại Hà Nội có 61 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 31.184 căn hộ chung cư và 1.963 căn nhà ở thấp tầng; Tại Tp. Hồ Chí Minh có 47 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 23.485 căn hộ chung cư, 883 căn nhà thấp tầng và 436 căn biệt thự).

5. Biến động chỉ số giá một số loại bất động sản, gồm giá nhà chung cư và giá nhà ở riêng lẻ tại các đô thị lớn

Trong năm 2019, giá bất động sản tại Tp.Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ biến động không lớn, cụ thể như sau:

- Tại Tp.Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,94% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 1,94% so với cùng kỳ năm 2018). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 3,01% so với cùng kỳ năm 2018;

- Tại Tp.Hồ Chí Minh giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 3,00% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 3,66% so với cùng kỳ năm 2018, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 3,75% so với cùng kỳ năm 2018). Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,99% so với cùng kỳ năm 2018.

6. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do Bộ Xây dựng đã thẩm định

Trong năm 2019, số lượng bất động sản được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định cụ thể như sau: Nhà ở: 47.071 căn; Căn hộ du lịch: 2.021 căn; Biệt thự du lịch: 100 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 702 căn.

7. Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do Bộ Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Trong năm 2019, số lượng bất động sản được Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng với số lượng căn hộ cụ thể như sau: Nhà ở: 83.499 căn; Căn hộ du lịch: 5.158 căn; Biệt thự du lịch: 0 căn; Văn phòng kết hợp lưu trú (officetel): 4.308 căn.

Số lượt đọc:  1112  -  Cập nhật lần cuối:  24/02/2020 08:57:20 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ