Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 64/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật

Ngày 07/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 64/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật...

Công văn 2141/BXD-QLN hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội

Ngày 14/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2141/BXD-QLN hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội...

Công văn 56/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông

Ngày 30/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 56/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông...

Công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Ngày 02/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản...

Công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở...

Công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Ngày 17/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 54/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở...

Công văn 53/BXD-QLN gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về vướng mắc khi triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-QLN gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về vướng mắc khi triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở ...

Các bài khác:
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ