Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1334/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:09' AM - Thứ tư, 18/06/2014

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1334/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Để có cơ sở thực hiện công tác quản lý việc sử dụng các nhà chung cư trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 về phương pháp xác định và giá quản lý dịch vụ nhà chung cư. Tiếp đó, ngày 23/6/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trong đó có quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành các văn bản này thì việc quản lý, sử dụng nhà chung cư tại một số địa phương đã từng bước khắc phục được những tồn tại, bất cập trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, góp phần hạn chế được các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng loại nhà ở này và tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho người dân tại các đô thị. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương có nhà chung cư đã xảy ra các trường hợp khiếu kiện, tranh chấp trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư như: tranh chấp về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng, về mức phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, về việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư…làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Để xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp, khiếu kiện nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện các công việc sau đây:

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD, Thông tư số 37/2009/TT-BXD, Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010, Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014, Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 9/5/2014 và các văn bản có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là các nội dung về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư, việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì của nhà chung cư, giá dịch vụ nhà chung cư để chủ đầu tư, các đơn vị quản lý tòa nhà và người dân đang sinh sống trong các tòa nhà chung cư hiểu rõ được các quy định của pháp luật;

Chủ động giải quyết các vướng mắc, các khiếu kiện, tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành để hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên các cơ quan trung ương;

Đối với những hành vi vi phạm quy định của pháp luật thì cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý sử dụng nhà ở chung cư trên địa bàn.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  963  -  Cập nhật lần cuối:  18/06/2014 10:09:45 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ