Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản   
04:07' PM - Thứ hai, 21/03/2016

Khu vực miền Bắc

1. Thành phố Hà Nội 2. Tỉnh Quảng Ninh
3. Tỉnh Thái Bình
5. Tỉnh Thái Nguyên
4. Tỉnh Vĩnh Phúc
6. Tỉnh Bắc Ninh
7. Tỉnh Bắc Giang
8. Thành phố Hải Phòng

Khu vực miền Nam

1. Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Tỉnh Đồng Nai
4. Tỉnh Kiên Giang

Khu vực miền Trung

1. Thành phố Đà Nẵng
2. Tỉnh Khánh Hòa
3. Tỉnh Quảng Ngãi
4. Tỉnh Bình Định
5. Tỉnh Bình Thuận
6. Tỉnh Đăk Lăk
7. Thành phố Huế
8. Tỉnh Hà Tĩnh
9. Tỉnh Bình Định

Số lượt đọc:  65270  -  Cập nhật lần cuối:  21/01/2022 04:05:00 PM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ