Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 1067/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) về việc báo số hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn đang cư trú tại khu vực bị ngập lụt trên địa bàn.

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
10:36' AM - Thứ ba, 02/07/2013

Ngày 06/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1067/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) về việc báo số hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn đang cư trú tại khu vực bị ngập lụt trên địa bàn.

Để có cơ sở tổng hợp đối tượng hỗ trợ cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố chỉ đạo thống kê, báo cáo số hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang cư trú tại những nơi có mức ngập lụt >1,5 m và chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt nói trên, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2013 theo mẫu biểu kèm theo.

Tại văn bản nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: đối tượng áp dụng nghiên cứu trên cơ sở quan tâm tới các hộ nghèo và hộ cận nghèo, cần tính toán cụ thể, bảo đảm tính khả thi và chỉ thực hiện đến hết năm 2015 (tức là chỉ trong 2 năm phải hoàn thành); hơn nữa, theo chính sách dự kiến ban hành thì Ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 1/3, vay Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 1/3, còn lại 1/3 (khoảng 12 triệu đồng/hộ) là do bản thân hộ gia đình và địa phương tự huy động. Vì vậy, để đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, có tính khả thi, đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố chỉ đạo thống kê, báo cáo số liệu thật cụ thể, đúng đối tượng nêu trên, không báo cáo vượt số lượng thực tế.

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  208  -  Cập nhật lần cuối:  02/07/2013 10:36:41 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ