Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Công văn 990/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội theo loại hình “ nhà liên kế trệt” từ nguồn vốn ngân sách

Cục Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản   
03:16' PM - Thứ tư, 05/06/2013

Ngày 31/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 990/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội theo loại hình “ nhà liên kế trệt” từ nguồn vốn ngân sách như sau:

1. Về kiến nghị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo loại hình “nhà liên kế trệt” từ nguồn vốn ngân sách:

Theo quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội tại Điều 36 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, nhà ở xã hội tại khu vực đô thị phải là nhà chung cư. Tại các khu vực khác không phải là đô thị thì có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở một tầng nhiều gian.

Tuy nhiên, tổng hợp báo cáo của một số địa phương cho thấy loại hình nhà ở chung cư còn chưa thích hợp với các địa phương mà quỹ đất dành để xây dựng nhà ở còn lớn thuộc vùng sâu, vùng xa (kể cả một số vùng thuộc khu vực đô thị). Ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó, tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng”. Căn cứ vào quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có thể đề xuất những dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

2. Về nguyên tắc định giá khi mua lại đất nền dự án để làm nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách: Theo quy định hiện hành, việc xác định giá mua tài sản (bao gồm cả Bất động sản) từ nguồn ngân sách địa phương do Sở Tài chính địa phương chủ trì thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách thì chỉ được dành để cho thuê và thuê mua.

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước thì không tính tiền sử dụng đất trong việc định giá cho thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước. Cụ thể:

“Đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì giá thuê được xác định theo nguyên tắc tính đủ các chi phí bảo đảm thu hồi vốn đầu tư xây dựng trong thời gian tối thiểu là 20 (hai mươi) năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê, chi phí bảo trì và không tính tiền sử dụng đất.

Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì giá thuê mua được tính đủ chi phí bảo đảm thu hồi vốn trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm, chi phí bảo trì và không tính tiền sử dụng đất. Bên thuê mua phải nộp tiền lần đầu bằng 20% giá trị nhà ở, phần còn lại được nộp trong thời hạn tối thiểu là 10 (mười) năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở”.

4. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội: Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đối tượng là người mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp sau khi đã thanh toán hết tiền mua nhà có quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; yêu cầu chủ đầu tư tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và các tài sản gắn liền với đất (trong trường hợp người mua nhà tự thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận).

Tải tài liệu

Số lượt đọc:  273  -  Cập nhật lần cuối:  05/06/2013 03:16:21 PM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ