Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Các đơn vị chưa đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

   
10:34' AM - Thứ tư, 19/10/2016

TT

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

1

Trường Đại học dân lập Văn Lang

Chưa đủ hồ sơ

2

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chưa đủ hồ sơ

3

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chưa đủ hồ sơ

4

Công ty cổ phần đào tạo đánh giá dự án APA

Chưa đủ hồ sơ

5

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ bất động sản MC&BS

Chưa đủ hồ sơ

6

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng

Chưa đủ hồ sơ

7

Trung tâm tư vấn hướng nghiệp đào tạo và dịch vụ - Trường cao đẳng xây dựng số 2

Chưa đủ hồ sơ

Số lượt đọc:  1148  -  Cập nhật lần cuối:  21/01/2019 10:38:34 AM
Bài mới:  
Bài khác:
Văn bản mới
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ