Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Các đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được công nhận

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản   
12:06' PM - Thứ năm, 09/04/2015

TT

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

HỒ SƠ

GHI CHÚ

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản Homecare

Tải về

2

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Tải về

3

Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản

Tải về

4

Trường Cao đẳng nghề Viglacera

Tải về

5

Công ty Cổ phần Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ

Tải về

6

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Tải về

7

Trường Trung cấp xây dựng Tp.HCM

Tải về

8

Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam

Tải về

9

Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế

Tải về

10

Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư thuộc Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Tải về

11

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thuộc Bộ Xây dựng

Tải về

12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về

13

Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT

Tải về

14

Viện Đào tạo và Hợp tác giáo dục - Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Phát triển kinh tế

Tải về

Số lượt đọc:  7687  -  Cập nhật lần cuối:  14/07/2017 04:26:41 PM
Văn bản mới
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nh
 Trang chủ | Giới thiệu | Sàn giao dịch VRnet | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ