Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...


 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ 
Giới thiệu
Tin tổng hợp
Tin chuyên ngành
Văn bản chỉ đạo điều hành
Hỏi đáp

Danh sách cán bộ Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản

   
09:16' AM - Thứ hai, 17/08/2015

STT

HỌ VÀ TÊN

Vị trí

1

Nguyễn Anh Tú

Giám đốc

2

Lương Hải Tiến

Phó Giám đốc

3

Đặng Hữu Tiến

Bộ phận Hành chính - tổng hợp

4

Vũ Ngọc Khánh

Trưởng BP Phát triển nhà và thị trường bất động sản

5

Vũ Bình Khoa

Bộ phận Phát triển nhà và thị trường bất động sản

6

Nguyễn Thị Liễu

Trưởng BP Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

7

Trần Thị Ngọc Bích

Phó trưởng BP Hành chính - Tổng hợp

8

Lê Thị Vân Trang

Bộ phận Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

9

Lê Thị Huyền Trang

Phó trưởng BP Phát triển nhà và thị trường bất động sản

10

Vũ Thị Thủy

Phó trưởng BP Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

11

Lưu Thị Hà Chi

Trưởng BP Hành chính - Tổng hợp

12

Trần Thị Hải

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu

13

Trần Thị Hồng Vân

Bộ phận Đào tạo - Chuyển giao công nghệ

14

Trần Thanh Tùng

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu

15

Hà Thị Minh Hiền

Bộ phận Hành chính- tổng hợp

16

Nguyễn Thanh Bảo

Bộ phận Phát triển nhà và thị trường bất động sản

17

Đầu Vũ Thái

Bộ phận Tư vấn - Nghiên cứu

Số lượt đọc:  1539  -  Cập nhật lần cuối:  05/09/2017 09:53:53 AM
Bài khác:
Văn bản mới
Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận
Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất độn
Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư viện pháp luật | Hỏi / Đáp | Liên hệ