Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2022

  31/10/2022 09:26:32 AM 
Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2022.
Tải tài liệu