Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Bộ Xây dựng thực hiện công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2023

  27/04/2023 09:57:34 AM 
Ngày 21/4/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông cáo 50/TC-BXD về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I năm 2023.