Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Nghị định 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản

  06/10/2015 10:29:45 AM 

Ngày 10/09/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về hợp đồng chuyển nhượng mua nhà, công trình xây dựng có sẵn…

Tải tài liệu