Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn số 59/BXD-QLN gửi Chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh giải đáp việc mua nhà, công trình xây dựng làm trụ sở văn phòng làm việc của Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh

  26/01/2015 09:15:39 AM 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số BBL226/2014 ngày 22/12/2014 của chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh hỏi về việc có thuộc đối tượng được mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc hay không. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì chỉ có người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

Đồng thời, theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp gồm có các loại hình sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, nếu chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp nêu trên thì mới được phép mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tp.Hồ Chí Minh có văn bản tham vấn ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được trả lời theo thẩm quyền về việc chi nhánh Ngân hàng có phải là doanh nghiệp hay không.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để chi nhánh Ngân hàng Bangkok biết và thực hiện./.