Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 56/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông

  09/10/2013 04:05:42 PM 

Ngày 30/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 56/BXD-QLN hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn nhà ở công vụ

a) Đối tượng được bố trí nhà ở công vụ

- Tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, trong đó quy định đối tượng thuộc diện được thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển từ địa phương này sang địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Riêng đối với nhà ở công vụ cho giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế được cử đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện theo quy định của pháp luật về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hiện hành.

- Các trường hợp khác là cán bộ, công chức có khó khăn về nhà ở khi tái lập tỉnh Đắk Nông mà thuộc đối tượng được bố trí nhà ở, đất ở theo Đề án về chính sách tạo quỹ đất ở và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thì không thuộc đối tượng được bố trí nhà ở công vụ.

b) Điều kiện được thuê nhà ở công vụ: Các đối tượng thuộc diện được thuê nhà ở công vụ phải là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác.

c) Tiêu chuẩn nhà ở công vụ: Tiêu chuẩn nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.

2. Tổ chức xây dựng Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông

- Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại đối tượng đủ điều kiện và nhu cầu thuê nhà công vụ trên địa bàn tỉnh, các huyện và các xã.

- Căn cứ tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, xác định số lượng và cơ cấu từng loại căn hộ công vụ cần được xây dựng.

- Dự báo nhu cầu về số lượng cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển về làm việc tại các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc tỉnh, các đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020.

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có, dự kiến bố trí quỹ đất phát triển nhà ở công vụ, quy mô và tổng mức đầu tư của các dự án nhà ở công vụ cần đầu tư xây dựng mới.

- Phân kỳ đầu tư xây dựng (quỹ đất ở, vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương; số lượng diện tích nhà ở công vụ theo từng giai đoạn) giai đoạn 2013 – 2015 và đến năm 2020, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Do tỉnh Đắk Nông là địa phương thuộc diện được hỗ trợ hàng năm từ ngân sách Trung ương, nên Đề án cần xác định rõ phần vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và vốn của địa phương để phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức theo quy định.

- Nhà ở công vụ chỉ được bố trí cho thuê mà không được chuyển đổi sang sở hữu tư nhân, khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ hoặc nghỉ hưu thì người thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm trả lại nhà ở công vụ.

- Phân giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông.

Trên cơ sở các hướng dẫn nêu trên, Sở Xây dựng lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Đề án được phê duyệt.

Tải tài liệu