Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 1900/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà về việc cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh

  02/10/2013 02:14:54 PM 

Ngày 12/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1900/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà về việc cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh.

Theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng thì trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình; thay đổi vị trí, cốt nền, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao công trình, số tầng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; thay đổi công năng sử dụng và ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy, môi trường…so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh. Có nhiều loại giấy phép xây dựng như giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép xây dựng theo giai đoạn… Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ về quy hoạch, chất lượng các công trình được xây dựng…

Dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội để bán cho người có thu nhập thấp, trước đây là dự án nhà ở thương mại, đã được cơ quan thẩm quyền cấp phép xây dựng. Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội, sau điều chỉnh công năng của công trình vẫn là dự án phát triển nhà ở. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thành phố xem xét cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với dự án Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội để bán cho người có thu nhập thấp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà, để Công ty khởi công công trình và hoàn thành thủ tục vay vốn ưu đãi từ các Ngân hàng được giao triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Sau khi Công ty hoàn chỉnh các thủ tục còn lại trình Sở Xây dựng sẽ được cấp Giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Tải tài liệu