Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 1318/BXD-QLN gửi Binh Đoàn 12 - Bộ Quốc phòng về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế dự án Khu nhà ở.

  10/07/2013 11:45:40 AM 

Ngày 03/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1318/BXD-QLN gửi Binh Đoàn 12 - Bộ Quốc phòng về việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế dự án Khu nhà ở.

Thực hiện việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành sang tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ngày 25/02/2013 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 212/QĐ-BXD về hủy bỏ 169 tiêu chuẩn ngành Xây dựng. Tiêu chuẩn “TCXDVN 323:2004. Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế” có các quy định không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn (theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) nên đã bị hủy bỏ. Hiện nay Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có kèm các chức năng khác.

Dự án Khu nhà ở Binh đoàn 12 đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và được chấp thuận từ trước thời điểm Quyết định số 212/QĐ-BXD ban hành và có hiệu lực (được Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận Quy hoạch chi tiết 1/500 tại công văn số 2605/QHKT-P2 ngày 5/9/2012; phương án kiến trúc sơ bộ của dự án trên cơ sở áp dụng TCXDVN 323:2004 để thiết kế, tính toán quy mô diện tích, cơ cấu căn hộ và đã gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội vào ngày 05/02/2013). Do vậy, cho phép Dự án được sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế về nhà ở đã áp dụng trước thời gian có hiệu lực của Quyết định số 212/QĐ-BXD nêu trên.

Tải tài liệu