Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 48/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc quản lý, cho thuê và bán nhà ở đối với các trường hợp thuê nhà ở tái định cư

  02/10/2013 02:12:04 PM 

Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc quản lý, cho thuê và bán nhà ở đối với các trường hợp thuê nhà ở tái định cư như sau:

Đối với trường hợp các hộ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước đây (thuê theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) mà phải di dời do thực hiện chính sách chỉnh trang đô thị hoặc bị thu hồi do thực hiện Đề án sử dụng hợp lý nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn và được bố trí ở thuê căn hộ chung cư mới thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện bán căn hộ chung cư mới cho các hộ này theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nếu các hộ thuê có nhu cầu mua nhà ở.

Đối với trường hợp các hộ không thuộc diện thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước đây mà phải di dời do thực hiện chính sách chỉnh trang đô thị và được bố trí căn hộ chung cư theo quy định về hỗ trợ, bồi thường tái định cư thì thực hiện việc bán hoặc cho thuê các căn hộ này theo quy định của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê nhà ở tái định cư được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước mà tự ý cho thuê lại nhà ở thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở, cụ thể là “phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà”.

Tải tài liệu