Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

  02/10/2013 02:22:23 PM 

Ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo quy định tại QĐ22 thì những hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà ở mới thuộc diện được hỗ trợ. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 1 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

Đối với những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ nhưng rà soát, tổng hợp sau khi tỉnh đã phê duyệt đề án thì Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo bổ sung (danh sách, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ) gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2013.

Đối với những hộ người có công với cách mạng ở khu vực miền núi của tỉnh mà nhà ở phần lớn là nhà sàn, nếu nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung tường (khung gỗ- ván che cứng) và thay mới mái nhà ở (mái lợp tôn hoặc tranh tre) thì thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22.

Đối với những hộ đã xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách được hỗ trợ thì không thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ22. Trường hợp đã được phê duyệt danh sách được hỗ trợ trong năm 2013 nhưng do chưa được ứng kinh phí mà nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa ngay (đã tiến hành sửa chữa) thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản nghiệm thu (theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng) để tạm ứng hoặc thanh toán khi có kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Việc hỗ trợ về nhà ở theo QĐ22 được thực hiện tại nhà ở mà người thuộc diện được hỗ trợ hiện đang ở và có hộ khẩu trường trú tại nhà ở đó trước ngày 15/6/2013. Do đó, những trường hợp nêu tại điểm 5 công văn của Sở không thuộc diện được hỗ trợ.

Tải tài liệu