Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

`Danh sách các đơn vị đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư

  21/03/2016 04:07:31 PM 

Khu vực miền Bắc

1. Thành phố Hà Nội 2. Tỉnh Quảng Ninh

Khu vực miền Nam

1. Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Tỉnh Đồng Nai

Khu vực miền Trung

1. Thành phố Đà Nẵng
2. Tỉnh Khánh Hòa
3. Tỉnh Quảng Ngãi
4. Tỉnh Bình Định