Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư

  21/03/2016 04:07:31 PM 

Khu vực miền Bắc

1. Thành phố Hà Nội 2. Tỉnh Quảng Ninh
3. Tỉnh Thái Bình
5. Tỉnh Thái Nguyên
4. Tỉnh Vĩnh Phúc
5. Tỉnh Bắc Ninh

Khu vực miền Nam

1. Thành phố Hồ Chí Minh
2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Tỉnh Đồng Nai
4. Tỉnh Kiên Giang

Khu vực miền Trung

1. Thành phố Đà Nẵng
2. Tỉnh Khánh Hòa
3. Tỉnh Quảng Ngãi
4. Tỉnh Bình Định
5. Tỉnh Bình Thuận
6. Tỉnh Đăk Lăk