Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Các đơn vị chưa đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  19/10/2016 10:34:35 AM 

TT

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

1

Trường Đại học dân lập Văn Lang

Chưa đủ hồ sơ

2

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chưa đủ hồ sơ

3

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Chưa đủ hồ sơ

4

Công ty cổ phần đào tạo đánh giá dự án APA

Chưa đủ hồ sơ

5

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ bất động sản MC&BS

Chưa đủ hồ sơ

6

Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng

Chưa đủ hồ sơ

7

Trung tâm tư vấn hướng nghiệp đào tạo và dịch vụ - Trường cao đẳng xây dựng số 2

Chưa đủ hồ sơ