Vietnam Real Estate
Đang tải dữ liệu...

Các đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được công nhận

  09/04/2015 12:06:08 PM 

TT

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

HỒ SƠ

GHI CHÚ

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản Homecare

Tải về

2

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Tải về

3

Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản

Tải về

4

Trường Cao đẳng nghề Viglacera

Tải về

5

Công ty Cổ phần Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ

Tải về

6

Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Tải về

7

Trường Trung cấp xây dựng Tp.HCM

Tải về

8

Trung tâm Tư vấn và xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam

Tải về

9

Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế

Tải về

10

Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư thuộc Trường đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Tải về

11

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thuộc Bộ Xây dựng

Tải về

12

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tải về

13

Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT

Tải về

14

Viện Đào tạo và Hợp tác giáo dục - Chi nhánh Công ty CP Đào tạo Phát triển kinh tế

Tải về

15 Viện Nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp
Tải về

16 Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí
Tải về
17 Công ty Cổ phần đầu tư Anhomes
Tải về

18 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư - Đào tạo - Thiết kế và xây dựng Trường Giang
Tải về
19 Công ty TNHH MTV Văn phòng chuyên gia tư vấn
Tải về
20 Viện Đào tạo và hợp tác giáo dục chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam Lan
Tải về
21 Công ty Cổ phần tập đoàn VCB
Tải về
22 Viện Đào tạo tương lai - Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo Hạt giống và Tương lai
Tải về
23 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Tải về
24 Công ty TNHH Tư vấn Quản lý VCG
Tải về
25 Công ty CP Big Sky
Tải về
26 Công ty CP Đầu tư và phát triển Vạn Phúc
Tải về